GEPLANDE ACTIVITEITEN AFDELING ASSEN

2017

     

September 2X

Fietslessen

Tussenvoorziening Eelde Burg. Legroweg 84,
Eelde

 

Dinsdag 5 september

Verkeersquiz

VestePraat,

MFA Kloosterveen

10.00 – 11.00 uur

Vrijdag 8 september

Fietscontrole

CBS De Lichtbaak

Amstelstraat 14b,

08.15

Zaterdag 9 september

Wijkfeest Assen Oost

Vredeveldseweg, Assen

10.00 – 16.00 uur

Zaterdag 16 september

Fietslessen

 

Vluchtelingenwerk Assen, Overcingellaan 17

10.00 – 12.00 uur

Woensdag 20 september

Fietscontroles
Midden Drenthe

OBS De Meenthe, Floralaan 1a, Bovensmilde

8.30 uur

September

Fietslessen

Basisschool De Veenvlinder, Esweg 21, Eelde

09.00 – 11.00 uur

Vrijdag 22 september

E-bike cursus

De Componist
Paganinilaan, Assen

8.45-12.15 uur

Woensdag 4 oktober

Fietscontroles

De Zuiderenk, Drijberseweg 2, Wijster

08.15 uur

Dinsdag 10 oktober

Voorlichting elektrische fiets / scootmobiel

VestePraat,
MFA Kloosterveen

10.30 – 11.00 uur

Vrijdag 13 oktober

Fietscontroles
Midden Drenthe

CBS De Schutkampen,
Pr. Hendrikstraat 2 Smilde

 

Maandag 16 oktober

Fietscontroles
Midden Drenthe

OBS De Lindelaar,
Homaat 2,
Westerbork

 

Maandag 16 oktober

Fietscontroles

 

Emmaschool,
Pr. Irenestraat, Assen

8.30 uur

Maandag 16 oktober

Verkeersouderbijeenkomst

Gemeentehuis,
Noordersingel,  Assen

19.00 – 21.30 uur

16 t/m 20 oktober

Fietscontroles
Midden Drenthe

OBS G.A. de Ridder,
Het Spiek 2,
Beilen

 

16 t/m 20 oktober

Fietscontroles
Midden Drenthe

OBS ’t Hieker Nust,
Westeinde 6,
Hijken

 

16 t/m 20 oktober

Fietscontroles
Midden Drenthe

OBS De Bosvlinder,
Bosweg 1, Hooghalen

 

Dinsdag 17 oktober Verkeersquiz Scootmobielclub Assen
De Maasstee,
Pittelo
14.00 - 16.00 uur

Donderdag 19 okt.

Opfriscursus VVN

Wielerhome
Stadsbroek 11/A,
9405 BK Assen

8.15 – 17.00 uur

Vrijdag 20 oktober

Fietscontroles
Midden Drenthe

OBS Pieter Van Thuijl,
Prof. Dr. Obbinkstraat 3,
Hoogersmilde

 

Vrijdag 20 oktober

Fietscontroles
Midden Drenthe

CBS De Vaart,
Prof. Dr. Obbinkstraat 3b,
Hoogersmilde

 

Vrijdag 20 oktober

Fietscontroles
Midden Drenthe

OBS Harm Smeenge,
Hofstraat 18,
Beilen

 

 

 

online uw verkeerskennis opfrissen

Daarna kunt u zich eventueel aanmelden voor een Opfriscursus (theorie en praktijk) in Assen.
Deze wordt weer gehouden in oktober 2017.

Het programma bestaat die dag uit drie delen. U wordt ingedeeld op de ochtend of de middag (voorkeur s.v.p. aangeven). De theorie en workshops worden gegeven op een locatie in Assen.

A.  Theorie gedeelte:
Voorlichting over (nieuwe) verkeersregels en een quiz.

B.  De rit:
Een rit in de eigen auto duurt ongeveer 45 minuten. De rit wordt door de begeleider voor- en nabesproken met de deelnemer. De begeleider vertelt wat er goed en minder goed gaat en geeft zo nodig een (vrijblijvend) advies aan de deelnemer. Na afloop krijgt u een ritverslag.

C.  De Workshops:
Test van uw gezichtsvermogen, uw gehoor en reactiesnelheid. Voor de test van gezichtsvermogen en gehoor komen Beter Horen en Pearle Opticien. Deelnemers krijgen een deelnamecertificaat, brochures en een naslagwerk mee naar huis.

Interesse? Meld u nu vast aan zodat u van een plekje verzekerd bent.
Schriftelijke opgave bij Veilig Verkeer Nederland, afdeling Assen, p/a Koldakker 37, 9407 BR Assen, telefoon 0592-372275 of per e-mail info@vvnassen.nl
met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en leeftijd en of u ’s ochtend of ’s middags wilt meedoen.

 

WELKOM
I
edereen heeft het recht om veilig de straat op te kunnen. Veilig Verkeer Nederland is de maatschappelijke organisatie , die zich inzet voor dat recht, door zoveel mogelijk mensen te inspireren, te stimuleren en actief te betrekken bij verkeersveiligheid.

Wij komen op voor veilige mobiliteit voor iedereen maar in het bijzonder voor de rechten van de kwetsbare weggebruikers: kinderen, ouderen en mensen met een functiebeperking.

Iedereen stelt zijn eigen eisen aan veilig verkeer. Een veilige school-thuisroute is belangrijk voor jonge kinderen maar niet van toepassing op ouderen. Zij hebben bijvoorbeeld meer belang bij het goed leren omgaan met de scootmobiel of een opfriscursus van de verkeersregels. 

De afdeling Assen probeert haar activiteiten zoveel mogelijk te verspreiden over de diverse doelgroepen.

Met de gemeente Assen hebben wij contact om, indien nodig, verkeerssituaties te verbeteren.

Een fijne buurt begint bij verkeersveilige straten.
U kunt ons altijd om hulp vragen bij het oplossen van knelpunten bij u in de buurt.

Verder organiseren wij acties om de aandacht te vestigen op schoolgaande en spelende kinderen en werken wij met u samen bij het veilig maken van uw buurt. Ook helpen wij ouderen om zich veiliger te voelen in het alsmaar drukker wordende verkeer. 

Voor meer informatie kijk bij projecten op deze website.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VEILIGE WOONOMGEVING

 

U kent ze wel, straten waar veel te hard wordt gereden. Ouders die bij de school of sportclub haastig af en aan komen rijden. Kruispunten waar veilig oversteken een behoorlijke uitdaging is. Verkeerslichten die stelselmatig genegeerd worden.

Kom samen met Veilig Verkeer Nederland op voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid in uw buurt. Veilig Verkeer Nederland, Afdeling Assen,  ontvangt graag uw signalen van verkeersonveiligheid en assisteert u waar mogelijk bij het komen tot oplossingen. info@vvnassen.nl

                      21ed862d890107b483cfb82ce59fcdd8.jpg